Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
Foto: Nikon D5100 + BatteryGrip; Flash: Nikon SB700; Lens: Nikkor 35mm F1.8G AF-S DX, Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G AF-S DX VR, Nikkor 55-200mm F4.0-5.6G IF-ED AF-S DX VR, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2


reklama

31 fotek, 23.8.2015, 31 zobrazení, přidat komentář
9 fotek, 2.8.2015, 28 zobrazení, přidat komentář | cestování
Konopiště založil nedaleko svého rodového sídla Benešova kolem r. 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova a to podle vzoru francouzských pevností, s válcovými věžemi, s parkánem, 4 bránami a padacím mostem.
Po vymření Benešoviců přešlo Konopiště v roce 1327 na 275 let do rukou Šternberků. V 17.–19. století se pak v držení Konopiště vystřídala celá řada vlivných šlechtických rodů: např. Hodějovští z Hodějova, po bitvě na Bílé Hoře na krátkou dobu Albrecht z Valdštejna, Michnové z Vacínova, Vrtbové z Vrtby, Lobkovicové a další.
První zásah do středověké struktury hradu byl proveden koncem 15. století Jiřím ze Šternberka, dále pak začátkem 17. století Hodějovskými z Hodějova. V barokní rezidenci proměnili Konopiště v 18. století Vrtbové z Vrtby.
V roce 1887 koupil zámek s celým panstvím od Lobkoviců František Ferdinand d´Este, od r. 1896 následník císařského trůnu.
Arcivévoda dal zámek přestavět v historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil v krajinářský park. Na ploše bývalé barokní zahrady založil Růžovou zahradu se skleníky. Do zámku umístil své rozsáhlé sbírky, které získal jednak jako dědictví po svých italských předcích, jednak vlastní sběratelskou činností.
František Ferdinand se v červnu roku 1914 zúčastnil manévrů rakouské armády v Bosně a dne 28. června 1914 se stal spolu se svou manželkou Žofií v Sarajevu obětí atentátu, spáchaného srbským anarchistou Gavrilem Principem. Za měsíc po atentátu vyhlásil rakouský císař František Josef I. Srbsku válku.
V roce 1921 převzal Konopiště od arcivévodových dědiců československý stát a zámek i s parkem byl zčásti zpřístupněn veřejnosti. Za II. světové války byl v Konopišti umístěn hlavní štáb jednotek SS.
Po osvobození bylo Konopiště znovu zpřístupněno veřejnosti.
Zámek se do dnešní doby zachoval v podobě, jakou dostal při poslední přestavbě za arcivévody FF d´Este. Také vnitřní vybavení zůstalo v co největší míře stejné, jako za doby, kdy zámek obýval František Ferdinand s rodinou.
23 fotek, 18.7.2015, 66 zobrazení, přidat komentář | události
18. 7. 2015 proběhl 7. ročník soutěže v požárním útoku s PS 8 „Dědkovská osmička“. Náš sbor reprezentovala dvě družstva mužů Bohdalov mladší, které obsadilo 5. místo a Bohdalov starší, které obsadilo vynikající 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme všem za dobrou reprezentaci.
40 fotek a 1 video, letos v červenci, 114 zobrazení, přidat komentář
24 fotek, 20.6.2015, 110 zobrazení, přidat komentář | události
Pořadí ženy:
1. DAŇKOVICE
2. NOVÉ VESELÍ
3. VEPŘOVÁ
4. HERÁLEC
5. JÁMY
6. PIKÁREC
7. BOBRŮVKA
8. ROVEČNÉ
9. KŘIŽÁNKY
10. BOHDALOV
11. KOTLASY
56 fotek, 13.6.2015, 353 zobrazení, přidat komentář | události
Pořadí muží:
1. CHROUSTOV 1
2. BOHDALOV
3. RUDOLEC
4. POKOJOV
5. CHROUSTOV 2

Pořadí ženy:
1. BOHDALOV
2. CHROUSTOV
23 fotek, 23.5.2015, 42 zobrazení, přidat komentář | cestování
Zámek Nové Hrady je rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel podle stavebního návrhu Josefa Jägra. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván “Malý Schönbrunn” nebo “České Versailles”. Ucelený rokokový areál obsahoval vstupní bránu a francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou Křížovou cestou (1767), vedoucí k pozůstatkům původního gotického hradu. Po roce 1989 byl zámek vrácen v restituci vnukům původního majitele – textilního továrníka Josefa Bartoně z Nového Města n. Metují, kteří jej nabídli k prodeji. V roce 1997 zámek zakoupili Petr a Magda Kučerovi z Prahy, a od té doby prochází celý zámecký areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Slavnostní otevření zámku se konalo již v roce 2001. Na předním nádvoří byla vybudována rokoková zahrada s fontánami a broderiemi ze stříhaného zimostrázu, rekonstrukcí prošel barokní špýchar, kde je nyní umístěno První české muzeum cyklistiky©, klasicistní zahradní altán i domek zahradníka. Na druhém nádvoří zámku vznikla ukázka užitkové zeleninové zahrady, na terase před špýcharem je dnes venkovní barokní divadélko ze stříhané zeleně a zahrada s perénovými záhony. Byla otevřena nová oranžérie, využívaná v letní sezoně jako Galerie anglických klobouků, byl otevřen veřejnosti rozsáhlý labyrint - bludiště, dokončeno ustájení pro koně včetně výběhů a postupně se rozšiřuje farmový chov jelení a daňčí zvěře. Opravují se všechna zastavení Křížové cesty. V budoucnu by měl celý renovovaný zámecký komplex sloužit jako reprezentativní společenské, kulturní a turistické centrum a znovu nabýt pověsti jedné z nejvýznamnějších a nejatraktivnějších památek celého regionu.

Celý zámecký areál je zasazen do krásné a dosud civilizací poměrně málo dotčené krajiny. Nedaleko se nachází chráněný přírodní útvar Toulovcovy maštale tvořený svrchnokřídovými a cenomanskými pískovci bizardních tvarů, vzniklými v důsledku větrné a vodní eroze. Svojí rozlohou přes 10 km2 je vhodný k turistice, cykloturistice i rekreaci. Necelých 15 km vzdálená CHKO Ždárské Vrchy s rozlohou 709 km2 obsahuje 4 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací a 36 přírodních památek a doplňuje tak krásný ráz okolní krajiny.

Ve slavnostním rokokovém sále zámku se konají koncerty, přednášky a recepce, zvláště pak romantické svatební obřady. Ty na požádání mohou též probíhat v nově vysvěcené kapli sv. Aloise v budově zámku, ve venkovním barokním divadélku či klasicistním zahradním altánu. V prostorách bývalé kočárovny a konírny zámku, nyní banketním sále, se pořádají svatební hostiny, oslavy a společenské akce. Pro veřejnost je otevřena Zámecká restaurace a Zámecká kavárna. Součástí prohlídky zámku je expozice nábytkového umění z UPM Praha a periodické výstavy v Zámecké kavárně.
49 fotek, 23.5.2015, 40 zobrazení, přidat komentář | cestování
Na místě slovanského hradiště a pohraničního hradu Slavníkovců, který v 15. století přestavěli Kostkové z Postupic, vyrostl v Litomyšli za Vratislava z Pernštejna v letech 1568 –1581 rodový a reprezentativní renesanční zámek. Výstavbou byli pověřeni císařští stavitelé Giovanni Battista Aostalli a Ulrico Aostallis a na výzdobě zámku (psaníčková a figurální sgrafita na fasádách a štítech a s dvěma velkými bitevními scénami na hlavním nádvoří) se převážně podíleli italští mistři.
Po smrti poslední členky rodu Pernštejnů – Frebonie z Pernštejna (†1646), se panství dostalo do držení rodu Trauttmansdorffů. Za nich došlo v zámku k barokním úpravám. V roce 1753 pak zámek prostřednictvím sňatkové politiky přešel do majetku Waldstein-Wartenbergů a za jejich působení dochází k poslední větší úpravě. Po požáru (1775) bylo mimo jiné mezi roky 1796–1797 vybudováno zámecké divadlo, jehož jedinečný soubor jevištních dekorací provedl vídeňský dvorní malíř divadelních kulis Josef Platzer. V mnoha místnostech, hlavně v 1. patře, provedl v 90. letech 18. století malíř Dominik Dvořák geometrické i krajinné nástěnné malby.
Roku 1855 kupují ve veřejné dražbě panství Thurn-Taxisové, kteří jsou až do konce II. světové války posledními majiteli litomyšlského zámku.
Ten byl v roce 1962 vyhlášen Národní kulturní památkou jednak pro svoji uměleckou a architektonickou hodnotu a jednak jako důkaz úcty k českému národnímu skladateli Bedřichu Smetanovi, který se 2.března 1824 narodil v zámeckém pivovaře. V roce 1999 byl zámek v Litomyšli zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Tímto zápisem byl potvrzen jeho světově výjimečný význam.

HISTORICKÝ PŘEHLED V DATECH

981 – nejstarší historická zmínka o Litomyšli v Kosmově Kronice české, slovanské hradiště a pohraniční hrad Slavníkovců
995 – po vyvraždění Slavníkovců připadl hrad Litomyšl Přemyslovcům
1259 – osada Litomyšl povýšena na město
1344 – zřízeno biskupství
1425 – dobyta Litomyšl a ustanoveni husitští hejtmané. Posledním byl Vilém Kostka z Postupic, přestavba hradu.
1567 – dostává Litomyšl Vratislav z Pernštejna, následuje přestavba na reprezentativní renesanční zámek
1646 – Trauttmansdorffové, barokní úpravy
1753 – zámek vyženil rod Waldstein-Wartenbergů
1775 – požár zámku
1796 – 1797 – vybudováno zámecké divadlo
1855 – panství kupují Thurn-Taxisové, kteří jsou posledními majiteli zámku
1962 – zámek vyhlášen Národní kulturní památkou
1999 – zámek v Litomyšli zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO
25 fotek, 7.3.2015, 247 zobrazení, přidat komentář | sport
Zhodnocení Vojtěcha Musila (hráč, Rudolec): "K zisku medaile nám nepomohlo ani několik výtečných zákroků našeho gólmana, a tak jsme se posledním zápasem sezony rozloučili s našimi fanoušky nepopulárním čtvrtým místem. Děkujeme všem příznivcům z hlediště za podporu našeho snažení a těšíme se na další zápasy v příštím ročníku."
Zhodnocení Lubomíra Mokrého (zástupce vedoucího mužstva, Vatín): "Nebyl to moc pohledný hokej, ale bojovností a zarputilostí jsme zápas otočili na naši stranu."
Branky a nahrávky: 5. Vl. Musil, 33. L. Křesťan (T. Klimeš, R. Vomela) – 14. L. Šíma, 20. F. Hubený, 37. M. Láznička (M. Láznička 2, L. Mokrý). Rozhodčí: P. Štěpánek, M. Hájek, M. Fiksa. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 150. Třetiny: 1:1, 1:1, 0:1.
Rudolec: P. Šutka – J. Bernard, O. Chalupa, R. Chytal, T. Klimeš, L. Křesťan, Voj. Musil, Vl. Musil, R. Pejchal J. Ptáček, R. Vomela, T. Vomela, D. Zelený.
Vatín: J. Pazour – M. Blíženec, F. Hubený, V. Krejčí, M. Láznička, J. Macek, L. Mokrý, K. Sobotka, L. Sobotka, T. Sochor, J. Šíma, L. Šíma, J. Štěpánek, A. Váša, M. Vondrák.
17 fotek, 21.2.2015, 236 zobrazení, přidat komentář | sport
Zhodnocení Vojtěcha Musila (hráč, Rudolec): "Opět jsme proti Lísku inkasovali čtyři branky a navíc jednu ve vlastní přesilovce. Dvoubrankový rozdíl jsme sice z kraje třetí třetiny snížili, ale na vyrovnání už jsme zejména díky častým vyloučením neměli dostatek sil. V ani jednom semifinále jsme nepodali náš nejlepší výkon, a tak se z postupu radoval mnohem lépe kombinující soupeř. Dvě prohry v řadě musíme hodit za hlavu a příští zápas se poprat o medaili."
Branky a nahrávky: T. Vomela 2, Vl. Musil (R. Chytal, T. Klimeš, Voj. Musil) – Martin Svoboda 4 (M. Horák 2, Mi. Svoboda 2). Rozhodčí: Hájek, Fiksa, Štěpánek. Vyloučení: 8:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 145. Třetiny: 1:1, 1:3, 1:0. Konečný stav série: 0:2, postupuje Lísek.
Rudolec: P. Šutka – J. Bernard, O. Chalupa, R. Chytal, T. Klimeš, L. Křesťan, Voj. Musil, Vl. Musil, R. Pejchal, J. Ptáček, R. Vomela, T. Vomela, D. Zelený.
Lísek: R. Kubík – J. Dvořák, M. Horák, M. Matuška, M. Navrátil, P. Prudký, R. Skřepek, Martin Svoboda, Mi. Svoboda, Radek Špatka, J. Vokurka.
14 fotek, 13.2.2015, 288 zobrazení, přidat komentář | sport
Zhodnocení Radka Špatky, hráč Lísek: "První semifinálový zápas jsme zvládli díky zlepšenému výkonu ve třetí třetině a výborně chytajícímu brankáři Kubíkovi. Během utkání jsme hned osmkrát hráli v oslabení, z toho dvakrát jsme soupeři darovali přesilovku pět na tři. Toho se musíme v odvetě vyvarovat."
Branky a nahrávky: Horák, Prudký, Mar. Svoboda, Špatka (Horák, Matuška, Prudký, Mar. Svoboda, Mich. Svoboda) – L. Šerejch, Zelený (Vl. Musil, Pejchal, L. Šerejch). Rozhodčí: Fiksa, Hájek, Štěpánek. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:1. Diváci: 95. Třetiny: 2:1, 0:1, 2:0. Stav série: 1:0. Lísek: Kubík – Mich. Svoboda, Matuška, Vokurka, Navrátil, Mar. Svoboda, Horák, Prudký, Skřepek, Špatka, Dvořák. Rudolec: Šutka – Bernard, Chalupa, Chytal, Křesťan, Vo. Musil, Vl. Musil, Pejchal, Ptáček, Lu. Šerejch, La. Šerejch, R. Vomela, T. Vomela, Zelený.
19 fotek, 8.2.2015, 303 zobrazení, přidat komentář | sport
Zhodnocení Pavla Štefana (vedoucí mužstva, Světnov): „V zápase, ve kterém jsme vedli již 2:0, se nám nedařilo proměnit naše šance a soupeř po našich hrubkách po brejcích srovnal. V koncovce jsme byli za stavu 3:3 neustále v útočném pásmu, jenže nám opět ujel jeden protihráč, skóroval a rozhodl. Vyrovnat se nám nepodařilo ani při power-play."

Branky a nahrávky: Strnad, Tůma, Vondráček (Pošvic 2, Vondráček) – Vo. Musil, Vl. Musil, La. Šerejch, T. Vomela (Bernard, Chytal, Klimeš, Vo. Musil, Zelený). Rozhodčí: Fiksa, Hájek, Štěpánek. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 125. Třetiny: 2:1, 0:1, 1:2. Konečný stav série: 1:2, postupuje Rudolec.
Světnov: Novák – Bernard, Hodonský, Kuba, Kučka, Mifka, T. Mrkos, Pošvic, Sáblík, Strnad, Štefan, Vl. Tlustoš, Tůma, Vondráček, L. Zich. Rudolec: Šutka – Bernard, Chalupa, Chytal, Klimeš, L. Křesťan, Vo. Musil, Vl. Musil, Ptáček, La. Šerejch, Lu. Šerejch, R. Vomela, T. Vomela, Zelený.
62 fotek, 7.2.2015, 182 zobrazení, přidat komentář | rodina-přátelé
Hned v první části budovy se nachází samotný výstavní prostor, místnost s názvem „Naše traktory“, která nabízí pohled na současnou produkci traktorů. Velmi zajímavá je rovněž galerijní zóna v patře, kde jsou například připraveny stoly ve stylu dílenských ponků nebo multidotykový displej, kde si návštěvník může sám aktivně vyhledávat informace.
V části prezentující historické modely jsou umístěny kompletně renovované traktory mapující vývoj značky Zetor až do současnosti. Během prohlídky se návštěvníci setkají i s dalšími projekcemi a efekty, které značku představí v širších kulturních, historických i geografických souvislostech.
Součástí prostorů je samozřejmě dostatečné zázemí pro návštěvníky. Fanoušky potěší obchod s dárkovými předměty zaměřenými na značku Zetor.
26 fotek, zima 2014/2015, 406 zobrazení, 1 komentář | události
Kategorie slaný:
1. Miroslava Kolářová
2. Růžena Augustinová
3. Roman Augustin

Kategorie sladký:
1. Miloslava Vaňková
2. Miroslava Kolářová
3. Veronika Pazourová

Komentáře

nebo přihlásit