Foto: Nikon D5100 (BatteryGrip), Nikon D3100
Flash: Nikon SB700
Lens: Nikkor 35mm F1.8G AF-S DX, Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G AF-S DX VR, Nikkor 55-200mm F4.0-5.6G IF-ED AF-S DX VR, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2
více 

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Přední část vodní plochy slouží jako expoziční jezero s jeho přirozeným fungováním a vztahy, včetně drobných vodních organizmů. Jeho hloubka je 6,5 metru a celkový objem 850 m3. Žijí zde druhy ryb typické pro náš region, a to jak současné, tak historicky původní.
Archeoskanzen Modrá - Velkomoravské sídliště středního Pomoraví je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem.
Velehrad je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Moravy. Jeho historie se začala psát před více než 800 lety, kdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby nedaleko obce Veligrad (dnešní Staré Město) vybudovali svůj klášter. Právě na základě své polohy dostal klášter své jméno a stal se záhy nositelem mnohem starší duchovní tradice, která sahá až do 9. století, kdy na Moravu přišli slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj. Význam poutního místa Velehrad tedy nespočívá v místním, nýbrž myšlenkovém vztahu k středisku apoštolské působnosti slovanských věrozvěstů. Proto býval v minulosti nazýván „moravským Betlémem.“ A tak již po staletí na Velehrad proudí tisíce poutníků, k nimž se v roce 1990 připojil také blahoslavený papež Jan Pavel II. Přicházíme sem, abychom se dotkli svých kořenů a to nejen duchovních, nýbrž zvnitřněným způsobem i národních. Velehrad je vnímán také jako prostor k dialogu mezi kulturami Východu a Západu.
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 18.5.2019
 • 23 zobrazení
 • 0
 • 00
Maruška žije v malé chaloupce se svou macechou a nevlastní sestrou. Ty se k ní nechovají vůbec hezky. Vrcholem pak je, když nebohou Marušku pošlou na mráz, aby jim přinesla třeba jahody: „A bez nich se nevracej!“ Co si chudák Maruška teď počne? Venku zuří sněhová vánice, psa by nevyhnal a k tomu ten nesplnitelný, hloupý úkol. Každý přece ví, že jahody v lednu nerostou. Nebo už to nikdo dávno neví?
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 9.2.2019
 • 158 zobrazení
 • 0
 • 00
Kategorie: zábava
více  Zavřít popis alba 
 • letos v lednu
 • 665 zobrazení
 • 0
 • 00
Během druhé světové války sloužila osada Ležáky jako úkryt parašutistů skupiny SILVER A s radiostanicí Libuše, která se účastnila atentátu na Reinharda Heydricha. V důsledku těchto okolností byla osada Ležáky 24. června 1942 nacisty vypálena a její obyvatele, kromě dvou dětí, byli popraveni. Dnes se zde nachází rozsáhlé pietní místo se žulovými kříži, které připomínají jednotlivé domy, a Muzeum NKP Ležáky. Venkovní část pietního území je celoročně přístupná.
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 13.10.2018
 • 47 zobrazení
 • 0
 • 00
V muzeu je připravena expozice více než 530 exponátů různých velikostí, sběratelský obchod se suvenýry Statue Collectibles, občerstvení a posezení v jedinečném světě těch nejslavnějších filmových, komiksových a pohádkových hrdinů.
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 13.10.2018
 • 43 zobrazení
 • 0
 • 00
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 8.9.2018
 • 41 zobrazení
 • 0
 • 00
Pořadí muži:
01. DAŇKOVICE
02. NOVÉ VESELÍ
03. SÁZAVA
04. ÚJEZD
05. RUDOLEC
06. BOHDALOV
07. CHLUMEK
08. MOSTIŠTĚ

Pořadí ženy:
01. DAŇKOVICE
02. RUDOLEC
03. ÚJEZD
04. BOHDALOV
05. POKOJOV
06. MOSTIŠTĚ
07. KOCHÁNOV

Pořadí mládež starší:
01. ZUBŘÍ ..A"
02. KOCHÁNOV
03. DAŇKOVICE
04. ZUBŘÍ ,,B"
05. ÚJEZD
06. BOHDALOV
07. KŘIŽÁNKY

Pořadí mládež mladší:
01. KOCHÁNOV
02. ZUBŘÍ ,,B"
03. ZUBŘÍ ,,A"
04. BOHDALOV
05. ÚJEZD
06. DAŇKOVICE
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 1.9.2018
 • 234 zobrazení
 • 0
 • 00
Křestní formule, při níž je vzýváno jméno Nejsvětější Trojice, se nachází již v Matoušovu evangeliu. Křest ponořením či politím máme dosvědčený již na přelomu prvního a druhého století. Když kněz říká posvátná slova a dítě je obmýváno či ponořeno do vody, nevidelná milost působí to, co naznačuje viditelná voda: připojuje dítě k Ježíšově smrti a s Ježíšovým vzkříšením mu dává nový život, činí ho Božím dítětem, do duše mu vtiskuje nesmazatelný křestní charakter.
Pomazání posvátným křižmem, směsí oleje a vonných látek, kterou biskup posvětil na zelený čtvrtek, ukazuje na milost Ducha svatého, který byl při křtu dán, a jehož pečeť jednou dítě přijme při biřmování. Když totiž Bible mluví o působení Ducha svatého, často používá slovní spojení "pomazán Duchem". Proto také církev ve své liturgii na znamení daru Ducha používá mazání olejem.
Čisté, sněhobílé roucho symbolizuje nový život, který byl dítěti dán; zapálená svíce je znakem světla vzkříšeného Ježíše, v němž dítě může po celý život chodit.
Kategorie: rodina-přátelé
více  Zavřít popis alba 
 • 18.8.2018
 • 59 zobrazení
 • 0
 • 00
Zoologická zahrada Zlín, zvaná také Zoo Lešná, je zoologická zahrada vzdálená asi 10 km od centra Zlína. První Zoo ve Zlíně založil Tomáš Baťa 1. května 1930.[2] Nejprve byla v parku u zlínského zámku a v roce 1934 byla přesunuta na vrchol Tlusté hory, kde byla do poloviny druhé světové války (a kde jsou v lese pod televizním vysílačem dodnes vidět betonové základy klecí). Provozována je jako příspěvková organizace ZOO a zámek Zlín – Lešná.

Zoo chová přes 200 druhů zvířat, z nichž mezi atraktivní patří např. ptáci kivi (český unikát[3]), sloni afričtí nebo nosorožci. Zvláštností Zoo je také přímý vstup návštěvníků do expozice pštrosů emu a klokanů. Součástí areálu je botanická zahrada, jejíž nejnovější expozicí je tropická hala Yucatán.
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
 • 28.7.2018
 • 53 zobrazení
 • 0
 • 00
Jako předloha pro stavbu romantického zámku posloužil projekt vypracovaný anglickým architektem Edwardem Bucktonem Lambem (1805 - 1869) ve stylu tudorské gotiky. Stavební práce vedl mladý rakouský architekt Karl Fischer (1817 - 1856), který plány upravil a navrhl i výzdobu zámeckých interiérů. Kromě tohoto vybavení, zhotoveného v převážné míře místními řemeslníky, byla na zámek svezena řada starožitností a to zejména z Itálie a Rakouska. Často se jednalo o celé portály, stropy či kompletní vybavení celé místnosti. Souběžně se stavbou zámku byla v roce 1844 zahradním projektantem L. Krügerem upravena část okolního lesa jako krajinářský park (24 ha) a ve zbývající části byla založena obora a bažantnice (200 ha). V roce 1945 byl zámek konfiskován na základě tzv. Benešových dekretů.
Současná zámecká expozice je ukázkou bydlení šlechty ve druhé polovině 19. století v původním historickém zařízení (reprezentační místnosti, apartmá hraběte a hraběnky, obrazárna, pokoje pro hosty, zámecká kaple).
Státní zámek Hrádek u Nechanic byl roce 2001 prohlášen Národní kulturní památkou.
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 21.7.2018
 • 39 zobrazení
 • 0
 • 00
Pozdně gotický hrad slavného rodu Pernštejnů vznikl přestavbou starého opevnění na přelomu 15. a 16. století. Výrazně jej poničila švédská vojska. Kunětická hora byla veřejnosti nepřístupná od roku 1973 do roku 1993. Dnes se z Kunětické hory stalo kulturní centrum Pardubicka.
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 21.7.2018
 • 24 zobrazení
 • 0
 • 00
Krajina a doplňky
Základní rám a nosnou plochu tvoří svařované ocelové nosníky. Kolejová pláň, plochy pod stavbami a silnice je tvořená pásem překližky a kousky překližky. Samotný reliéf krajiny je nahrubo zhotoven z polystyrenu, který je zpevněn polepením papírem a na tento dodatečně probarvený podklad je lepen travní povrch či další materiály dotvářející finální krajinu.
Dominantní autentické budovy a stavby (nádražní budovy, historické objekty, industriální stavby) v jednotlivých krajích jsou ručně zhotoveny na zakázku přesně podle předloh. Ostatní stavby jsou postaveny ze stavebnic předních výrobců.
Stromky a keře si vyrábíme sami. Návěstidla a osvětlení jsou od malosériových výrobců.
Kolejivo
Na celém kolejišti je osazeno kolejivo H0 od Firmy Fleischmann s vymodelovaným podložím. Každá výhybka má elektromagnetický přestavník dálkově ovládaný pomocí počítače z velína.
Automobilový provoz
Využíváme modifikované řešení firmy Faller a jejího Car Systému. Ve vozovce je vodivý drát. Každé vozidlo má pohyblivou přední nápravu s magnetem, který klouže po vozovce a vodicím drátu. Napájení je řešeno dobíjecími bateriemi, které jsou umístěny v každém voze. Ve vozovce jsou rozmístěny stop magnety, které rozpojují jazýčkové kontakty ve vozech a takto vozidla zastavují na křižovatkách apod. Elektromagnety a další jsou ovládány softwarově z velína.
Ovládání kolejiště
Jednotlivé tratě se z pohledu ovládání chovají jako samostatná kolejiště. Z toho vychází i ovládání, které je řešeno digitálními (DCC) systémy napojenými na počítače. Toto řešení umožňuje zachovat provoz i při výpadku jedné z tratí a není nutné využívat síťovou verzi ovládacího softwaru. Každá trať má vlastní DCC centrálu, která přivádí signál do kolejí a takto přes koleje komunikuje s DCC dekodérem v každé lokomotivě. Každá centrála je propojena s počítačem a ovládána softwarem RailCo Gold 7.0. Jednotlivé traťové a staniční úseky jsou napojeny na proudová čidla, které po obsazení lokomotivou či vozem posílají zprávu centrále o obsazení úseku. Díky tomu je možné automatizovat provoz podle přesně stanoveného grafikonu. Softwarově jsou také ovládány výhybky, návěstidla, osvětlení a další efektní doplňky.
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • 6.7.2018
 • 43 zobrazení
 • 0
 • 00
1. Transky
2. GRÉMIO
3. FK Tatran Kedluben
4. Házená Nové Veselí
5. FK Mladý Pušky
6. DNTRT
7. Sauňáci
8. Dřeváci
9. Rumaři
10. Tipeři
11. FC Rudolec
12. Šakvice
13. Black & White
14. FBC DC
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 30.6.2018
 • 159 zobrazení
 • 0
 • 00
Kategorie: oslavy
více  Zavřít popis alba 
 • 9.6.2018
 • 762 zobrazení
 • 0
 • 00
Kategorie: oslavy
více  Zavřít popis alba 
 • 2.6.2018
 • 641 zobrazení
 • 0
 • 00
Jde o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní jarní svátek, rozšířený o tomto datu zejména v Evropě. Tuto noc se lidé scházeli a scházejí u zapálených ohňů, z pozemků vyčištěných pro příští obdělávání pálí staré klestí, a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka.
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice na prokletém místě (například na popravišti) slétají na čarodějnický sabat. Tato noc byla jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti
Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 1.5.2018
 • 205 zobrazení
 • 0
 • 00
Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Mnoho z nich jsou reprezentativními příklady zásahu italského umění do našeho území, případně jeho proměn v prostředí severně od Alp. Proměna gotického hradu na renesanční sídlo se udála především za vlády již zmíněného Zachariáše z Hradce.
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 28.4.2018
 • 73 zobrazení
 • 0
 • 00
Výsledky:
1. Kobra
V11 P4 bodů 11 skóre 76:50
2. Supermani
V12 P2 bodů 12 skóre 93:33
3. Fiat Punto´s
V11 P3 bodů 11 skóre 78:48
4. Vildamont
V10 P5 bodů 10 skóre 69:57
5. Žaludi 3.0
V6 P8 bodů 6 skóre 58:68
6. SamYce
V5 P9 bodů 5 skóre 72:54
7. Kočičky
V1 P13 bodů 1 skóre 42:84
8. Alfy
V1 P13 bodů 1 skóre 28:98
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 30.3.2018
 • 213 zobrazení
 • 0
 • 00
Příběh o Šípkové Růžence není třeba představovat. Šípková Madlenka má jen tu zvláštnost, že se Růžena jmenuje až druhým jménem, protože její matka-královna má nejenom o jméně, ale i o životě své dcery vždy předem jasnou představu. Madlenka je ale poměrně dost svéhlavá a nedá si do ničeho moc mluvit. Král je pak už jen jakýmsi sekundantem v přestřelkách obou svých „žen“ a klidnou silou domácnosti, která tlumí emoce. Roli zachránce sehraje nikoliv princ přijíždějící z dálky, který princeznu nikdy neviděl, ale zahradník, který s ní vyrůstal a který si uvědomí, že Madlenka je TA pravá, o kterou je třeba zabojovat. Děj posunuje svým vyprávěním princeznina chůva a také dvě tetky z vesnice.
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 4.3.2018
 • 258 zobrazení
 • 0
 • 00
Kategorie: zábava
více  Zavřít popis alba 
 • 20.1.2018
 • 641 zobrazení
 • 0
 • 00
Nikolaus und Krampusumzüge waren in Hollabrunn komplett ausgestorben. 1998 und 1999 zogen einige Hollabrunner mit Plastikmasken, Kartoffelsäcken, und Fellteilen bekleidet durch Hollabrunns Straßen.
Die kleinen Umzüge fanden bei der Bevölkerung große Zustimmung, deshalb entschlossen sich Nicole Schrimpl, Alex Rausch und Jürgen Authried einen Teufellauf mir originalen Tiroler Krampussen zu organisieren.
Im Jahr 2000 war es dann soweit. 2500 begeisterte Fans stürmten den Hauptplatz und bewunderten ca. 25 Teufel und 1 Nikolaus. In den Jahren 2001, 2003, 2004, 2005 konnte die Besucherzahl auf rund 3500 Zuseher gesteigert werden, aber auch die Zahl der Toifi wurde dreifacht.
Der Lauf 2006 jagte einen Rekord nach dem anderen. Sage und schreibe 4500 Besucher stürmten den Hollabrunner Hauptplatz um die 110 Toifi bzw. Hexen zu bestaunen.
Ziel der "Dionysos Pass" ist es das Brauchtum zu beleben, Nikolaus und Krampusauftritte zu veranstalten, Häuser, Schulen und Kindergärten zu besuchen.
Derzeit besteht die Gruppe aus 7 Toifi und 3 Hexen. Ausgestattet mit Masken von Horst Pali ( Pax ) bzw. Felle der Fa. Trenkwalder. Gesamt zählt der Verein ca. 90 Mitglieder davon sind 70 unterstützende Mitglieder.
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2017
 • 281 zobrazení
 • 0
 • 00
Mezinárodní erotický veletrh EROFEST se uskuteční 17. – 18. listopadu 2017 v Praze na výstavišti PVA Expo Letňany. Tato jedinečná akce bude poprvé nejen o erotice, ale i o módních trendech, plastické chirurgii a dalších souvislostech. Veletrh je cílený jak na jedince, tak i na mladé i starší páry, kteří chtějí poznat novinky ze světa erotických pomůcek. Prezentována bude i plastická chirurgie, vířivky, povzbuzovací a konzumační prostředky, tetování, spodní prádlo i kostýmy.
Hlavní tváří erotického veletrhu je světově uznávaná herečka Tarra White, která se postará o hlavní program večera. Osahat si budete moci nejnovější erotické pomůcky a vychytávky. Dále se můžete těšit na módní přehlídky značkového spodního prádla, soutěže o ceny, školu svádění, queer zónu, moderní vířivé vany, koktejlové bary a občerstvení, spousty krásných hostesek a svalnatých promotérů a mnoho dalšího.
Kategorie: lidé
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2017
 • 10 341 zobrazení
 • 23
 • 00
Veškeré fotografie bez vodoznaku k vyvolání : https://www.uloz.to/!4mB2PabjU9Bl/vob2017-rar
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 22.10.2017
 • 311 zobrazení
 • 0
 • 00
Kategorie: oslavy
více  Zavřít popis alba 
 • 21.10.2017
 • 333 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Foto: Nikon D5100 (BatteryGrip), Nikon D3100
Flash: Nikon SB700
Lens: Nikkor 35mm F1.8G AF-S DX, Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G AF-S DX VR, Nikkor 55-200mm F4.0-5.6G IF-ED AF-S DX VR, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2

Adresa na Rajčeti

www.prompik.rajce.idnes.cz

Aktivní od

1. srpna 2011

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama